Projectvergunning aanvragen

Wie een onderzoeks- of onderwijsproject met dierproeven wil opzetten, moet daarvoor een vergunning aanvragen.

In dit artikel

De eerste stap is: bepalen of er sprake is van dierproeven in de zin van de wet. Doe dit door de verhelderende notitie hierover van de Centrale Commissie Dierenwelzijn (CCD) te lezen. Bij twijfel, neem contact met ons op.

Een vergunning wordt voor een periode van maximaal 5 jaar verleend.

De aanvraag voor een projectvergunning bestaat uit:

De formulieren hiervoor vraag je aan bij ons secretariaat. Basisgegevens zijn dan al ingevuld. Hoe je jouw ingevulde formulieren indient lees je in de route projectvergunning aanvragen.

Onderdeel is (vaak) een statistisch analyseplan. Daarvoor hebben we het hulpmiddel Formulering statistisch analyseplan in een projectvoorstel.

Voor het schrijven van het projectvoorstel bevelen we aan PREPARE als richtlijn te gebruiken.

Beoordeling

Als je met onze begeleiding tot een projectvoorstel gekomen bent, kun je bij de Centrale Commissie Dierproeven (CCD) een vergunning aanvragen voor het uitvoeren van het project. Deze vraagt advies aan een dierexperimentencommissie (Meestal DEC Utrecht Utrecht) en beoordeelt vervolgens of de vergunning wordt verleend.

De hoofdvragen zijn daarbij:

  • Is het project vanuit wetenschappelijk of onderwijskundig oogpunt verantwoord (of wettelijk vereist)?
  • Rechtvaardigen de doelen van het project het gebruik van dieren en de aantasting van hun welzijn?
  • Is de werkwijze zo humaan en milieuvriendelijk mogelijk, en met zo min mogelijk dieren?

Meer specifieke vragen daarbij zijn:

  • Wat zijn de doelstellingen en verwachte opbrengsten?
  • Zijn de doelstellingen haalbaar en realistisch?
  • Zijn de 3 V’s (vervanging, vermindering en verfijning) voldoende overwogen?
  • Is het ongerief voor de proefdieren realistisch ingeschat?
  • Weegt het belang op tegen de aantasting van het welzijn van de proefdieren?
  • Moet het project achteraf worden beoordeeld, en zo ja wanneer?

Afhankelijk van de aard van het project, de gebruikte diersoort en de waarschijnlijkheid dat de doelen gehaald worden, kan een beoordeling achteraf noodzakelijk zijn.

Kosten

De kosten van een vergunningaanvraag zijn te vinden op de website van de CCD.