Bevoegd en bekwaam?

Wie betrokken is bij dierproeven moet volgens de wet bevoegd zijn. Bevoegdheid heeft te maken met het hebben van de juiste (in Nederland erkende) diploma's en certificaten. Bekwaamheid betreft de juiste, aantoonbare ervaring en competenties.

Wat betreft bevoegdheid zijn er uitgebreide opleidingseisen, afhankelijk van de rol die je vervult in een onderzoeksproject. Meer hierover vind je op de website van het 3Rs-Centre Utrecht Life Sciences.

Op dit moment worden de eisen die gesteld worden aan bekwaamheid herzien. Ook moet er nog regelgeving komen over hoe je bekwaamheid verwerft en hoe die wordt vastgesteld. In de tussentijd kunnen de proefdierdeskundigen je hierover adviseren.

Verantwoordelijk onderzoeker

De onderzoeker die eindverantwoordelijk is voor de dierproef en de vergunningaanvraag indient:

 • Heeft een wetenschappelijke master in een relevante studierichting.
 • Heeft een certificaat van de cursus proefdierkunde (incl. module per diersoort).
 • Is ingeschreven bij de Instantie voor Dierenwelzijn.
 • Schoolt zich steeds bij via cursussen, congressen, vaardigheidstrainingen.
 • Dient zich aan te melden als onderzoeker dierproeven.

Verantwoordelijk uitvoerende

De onderzoeker die de dierproef uitvoert:

 • Heeft een wetenschappelijke master in een relevante studierichting.
 • Heeft een certificaat van de cursus proefdierkunde (incl. module per diersoort).
 • Is ingeschreven bij de Instantie voor Dierenwelzijn.
 • Schoolt zich steeds bij via cursussen, congressen, vaardigheidstrainingen.
 • Is aantoonbaar bekwaam in het hanteren en behandelen van proefdieren.
 • Dient zich aan te melden als onderzoeker dierproeven.

Research-analist / biotechnicus

De research-analist of de biotechnicus die de dierproef uitvoert of erbij betrokken is:

 • Heeft een diploma van een erkende opleiding (mbo-4 of hbo, biotechniek of zo├Âlogisch analist).
 • Is ingeschreven bij de Instantie voor Dierenwelzijn.
 • Schoolt zich steeds bij via cursussen, congressen, vaardigheidstrainingen.
 • Is aantoonbaar bekwaam in het hanteren en behandelen van proefdieren.
 • Dient zich aan te melden volgens Artikel 13f2 Wod.

Dierverzorger

De dierverzorger die met proefdieren werkt:

 • Heeft een erkend diploma als dierverzorger met certificaat proefdieren (mbo-3).
 • Is ingeschreven bij de Instantie voor Dierenwelzijn.
 • Schoolt zich steeds bij via cursussen, congressen, vaardigheidstrainingen.
 • Is aantoonbaar bekwaam in het hanteren van proefdieren en het uitvoeren van bepaalde handelingen.
 • Dient zich aan te melden volgens Artikel 13f2 Wod.

Anderen

Voor gastmedewerkers, studenten, stagiairs en medisch specialisten die meewerken aan dierproeven gelden aparte regels. Zij mogen bijvoorbeeld alleen met proefdieren werken onder toezicht van een bevoegde persoon.