Checklist: waarop letten?

Waar moet je als onderzoeker of docent op letten bij de uitvoering? Op de dieren en de administratie. In een duidelijke administratie kan ieder teamlid de benodigde informatie vinden. Dat is een voorwaarde voor goed onderzoek of onderwijs en optimale zorg voor proefdieren. Gebruik de checklist Monitoring Dierproeven om te blijven voldoen aan alle regels en eisen en het dierenwelzijn te bewaken.

Denk om de volgende zaken:

 1. Zorg dat het werkprotocol (+ bijlagen) bij de proefdieren ligt.
 2. Neem het werkprotocol (+ bijlagen) door met het hele bij de proef betrokken team.
 3. Observeer en verzorg de dieren volgens het werkprotocol (+ bijlagen).
 4. Voer alle handelingen uit die beschreven staan in het werkprotocol en laat geen handelingen weg.
 5. Bij onverwacht ongerief onderneem je actie, na onderling overleg. Bij complexe situaties of twijfel neem je contact op. Je legt alles precies vast in het welzijnsdagboek, informeert alle betrokkenen, en zorgt dat dier en verblijf herkenbaar zijn.
 6. Bereikt een dier een humaan eindpunt, volg dan de afspraken in het werkprotocol. Bij twijfel neem je contact op. Leg alles precies vast in het welzijnsdagboek.
 7. Binnen twee weken na aankomst van de dieren laat je een collega (onderzoeker, dierverzorger, researchanalist of biotechnicus) de checklist monitoring dierproeven invullen, of bij onderwijs de checklist monitoring dierproeven voor onderwijs. Bewaar de ingevulde checklist bij het werkprotocol. Wees zo voorbereid op een audit.
 8. Plan in je agenda elke drie maanden een herhaling in van de check.
 9. Meld een gewenste aanpassing ten opzichte van de verleende vergunning via het aanpassingsformulier. Volg de juiste route. Is er haast bij, neem dan contact op.
 10. Na het experiment vul je de welzijnsevaluatie in en stuur je die naar info@ivd-utrecht.nl.

Download de handige informatiekaart aandachtspunten dierproef voor in je studiedossier of vraag per mail de gratis waterbestendige print aan (met gaatjes voor ringband).

Code of practice Welzijnsbewaking van proefdieren

Het is wettelijk en ethisch verplicht dierproeven zodanig in te richten en uit te voeren dat het ongerief voor de proefdieren zo beperkt mogelijk blijft. Daarom is de bewaking van het welzijn tijdens het experiment van groot belang. Daarmee signaleer je snel onverwacht ongerief en kun je ingrijpen om de situatie voor het proefdier te verbeteren.

Afspraken over de bewaking van het dierenwelzijn liggen vast in de code of practice Welzijnsbewaking van proefdieren. Deze is ontwikkeld door verschillende experts betrokken bij dierproeven en uitgebracht door de NVWA. De code is een vertaling van wettelijke verplichting naar dagelijks handelen. Door de code te volgen zorg je ervoor dat iedereen die betrokken is bij de opzet, toetsing en uitvoering van de dierproef over de juiste informatie beschikt.

Administratie op orde? Snelle check

Is jouw administratie op orde en klaar voor inspectie door een van onze medewerkers of door de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA)? Doe de snelle check. Is het antwoord op één van onderstaande vragen nee, onderneem dan actie om dit punt te verbeteren. Heb je advies nodig? Neem dan contact met ons op.

 1. Is het humaan eindpunt goed beschreven in het werkprotocol en zijn er goede afspraken gemaakt over hoe te handelen bij een humaan eindpunt?
 2. Zijn de dieren met onverwacht ongerief en hun verblijven herkenbaar?
 3. Zijn de meldingen van onverwacht ongerief toegevoegd aan het studiedossier?
 4. Is de beschrijving van de wijze waarop het onverwachte ongerief is afgehandeld toegevoegd aan het studiedossier?
 5. Zijn er muizen/ratten ouder dan 1 jaar? Zo ja, is de noodzaak hiervan beschreven in het studiedossier?
 6. Zijn er dieren individueel gehuisvest? Zo ja, is dit aangetekend in het studiedossier en is de reden voor het individueel huisvesten beschreven?
 7. Is er post-mortaal onderzoek gedaan op onverwacht dode dieren en zit een verslag hiervan van in het studiedossier?

Zijn er aandachtspunten naar boven gekomen in de Checklist Monitoring Dierproeven? Zo ja, zit de afhandeling hiervan in het studiedossier?

Wil je zeker zijn van je zaak, dan kun je altijd zelf een audit aanvragen via info@ivd-utrecht.nl.