Wetenschappelijke integriteit

Voor elke onderzoeker geldt dat je wetenschappelijk onderzoek op integere wijze moet doen, maar misschien geldt dat nog wel meer voor onderzoekers die dierproeven doen. Het laatste wat je wilt is proefdieren verspillen door slecht opgezet onderzoek, foute conclusies of beïnvloeding door belanghebbende partijen.

In Nederland geldt de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit 2018. Hierin zijn de principes neergelegd die iedere wetenschapsbeoefenaar in acht moet nemen: eerlijkheid, zorgvuldigheid, transparantie, onafhankelijkheid en verantwoordelijkheid.

Goede bedoelingen zijn geen garantie

Ga er niet zonder meer van uit dat je met goede bedoelingen altijd volgens die principes zult handelen. Inzicht in de valkuilen is noodzakelijk om alert te zijn op onbedoelde misstappen. Lees daarom de gedragscode grondig door.

Vertrouwenspersoon

Voor advies en het melden van twijfels over wetenschappelijke integriteit binnen je eigen onderzoek of dat van anderen, kun je terecht bij een Vertrouwenspersoon. Deze is te vinden op het intranet van je organisatie.

Voor de omgang met dieren binnen de Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht is er een apart Meldpunt Professioneel Handelen en Dierenwelzijn.