Jaarregistratie

De Instantie voor Dierenwelzijn voert jaarlijks gesprekken met proefdiercoördinatoren om gegevens te controleren en plannen door te spreken. Sommige gegevens worden gedeeld met het 3Rs-Centre ULS en het NVWA.

In het eerste kwartaal van elk kalenderjaar voert de Instantie voor Dierenwelzijn een gesprek met alle proefdiercoördinatoren. Tijdens dit gesprek worden de gegevens van de uitgevoerde dierproeven en van de aanwezige proefdieren gecontroleerd. Ook wordt de lijst van bevoegde medewerkers gecontroleerd en worden de toekomstplannen van de afdeling met betrekking tot dierproeven en 3V-methoden doorgesproken. Deze laatste informatie wordt bovendien gedeeld met het 3Rs-Centre.

Het juist en tijdig invullen van de welzijnsevaluatie door de onderzoeker draagt bij aan het tijdig en compleet aanleveren van de jaarregistratie bij de NVWA. De gegevens van alle instellingen in Nederland worden jaarlijks door de NVWA openbaar gemaakt in het jaarverslag Zo doende.

De jaarcijfers worden verwerkt in de Europese database ALURES. Deze geeft een compleet overzicht van het gebruik van dieren in de wetenschap binnen Europa.