Adoptie

De Wet op de dierproeven biedt de mogelijkheid om een ex-proefdier te laten adopteren. Daarvoor gelden enkele voorwaarden.

In dit artikel

Herplaatsing

Jaarlijks zijn er bij de Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht maar weinig grote ex-proefdieren (honden, katten, landbouwhuisdieren) die geschikt zijn voor adoptie. Deze worden meestal bij medewerkers of studenten geplaatst.

Knaagdieren (vooral muizen en ratten) worden wel herplaatst bij particulieren buiten de instellingen. Dit doen we in samenwerking met Het Knagertje in Den Haag. Denk je erover knaagdieren te adopteren, dan kun je daar informatie vragen of je aanmelden.

Voorwaarden

  • Het dier is geschikt voor adoptie (gezond genoeg, niet agressief, voldoende gesocialiseerd, etc.)
  • Het welzijn van het dier is gewaarborgd.
  • Er is geen gevaar voor de volksgezondheid, de diergezondheid of het milieu.

De proefdierdeskundigen van de Instantie voor Dierenwelzijn Utrecht controleren of aan deze voorwaarden is voldaan en adviseren over de verzorging en huisvesting van het dier na de adoptie.

Als Instantie voor Dierenwelzijn Utrecht handelen wij uit naam van de Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht volgens het advies over herplaatsing van het Nationaal Comité advies dierproevenbeleid en het daarop gebaseerde eigen beleid surplus proefdieren en herplaatsing proefdieren.