Adoptie

De Wet op de dierproeven biedt de mogelijkheid om een ex-proefdier te laten adopteren. Daarvoor gelden enkele voorwaarden.

Herplaatsing

Jaarlijks zijn er bij de Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht maar weinig grote ex-proefdieren (honden, katten, landbouwhuisdieren) die geschikt zijn voor adoptie. Deze worden meestal bij medewerkers of studenten geplaatst. Knaagdieren (vooral muizen en ratten) worden wel herplaatst bij particulieren buiten de instellingen. 

Na het herplaatsen van ex-proefdieren (zoals ratten en muizen) willen wij het welzijn van de dieren waarborgen. We hebben daarom deze video gemaakt waarom we uitleg aan adoptanten geven over de verschijnselen die ze kunnen tegenkomen als hun rat of muis ziek is. Ook is deze Prezi (interactieve presentatie) gemaakt waarin je leest over rattengedrag en hoe je je ex-labratten het beste kunt laten wennen aan hun nieuwe omgeving.

Voorwaarden

  • Het dier is geschikt voor adoptie (gezond genoeg, niet agressief, voldoende gesocialiseerd, etc.)
  • Het welzijn van het dier is gewaarborgd.
  • Er is geen gevaar voor de volksgezondheid, de diergezondheid of het milieu.

De proefdierdeskundigen van de Instantie voor Dierenwelzijn Utrecht controleren of aan deze voorwaarden is voldaan en adviseren over de verzorging en huisvesting van het dier na de adoptie.

Als Instantie voor Dierenwelzijn Utrecht handelen wij uit naam van de Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht volgens het advies over herplaatsing van het Nationaal Comité advies dierproevenbeleid en het daarop gebaseerde eigen beleid surplus proefdieren en herplaatsing proefdieren.

Lab-ratten adoptie

Regelmatig heeft de Instantie voor Dierenwelzijn Utrecht labratten beschikbaar voor adoptie. De meeste ratten komen beschikbaar na gedragsonderzoek (het observeren van gedrag) of zijn overgebleven uit de fok. Er komen zowel mannetjes als vrouwtjes beschikbaar, altijd in groepjes van hetzelfde geslacht. Soms hebben de dieren een injectie of bloedafname ondergaan. Het totale leed dat de dieren hebben ondergaan is nooit meer dan ‘licht ongerief’. Alle dieren zijn goed gesocialiseerd en hun gezondheid wordt gecontroleerd.

Wil jij ook ratjes adopteren? lees dan eerst deze bijlage door en meld je aan als adoptant via adoptie.ivd@uu.nl
Meld hierbij:

  • Waarom je ratjes wil adopteren
  • Of je mannelijke, vrouwelijke of geen voorkeur voor geslacht dieren hebt.
  • 2, 3, 4 of meer dieren wil
  • Wat voor kooi je hebt
  • Of je eerder ratten hebt gehad

Je wordt op de contactlijst geplaatst en krijgt van ons bericht als er dieren beschikbaar zijn die bij jouw wensen passen.

Om adoptanten op weg te helpen, hebben wij een informatieve video gemaakt over ziekte en pijn gemaakt en een Prezi over hoe je nieuwe ratten het beste kan laten wennen aan zijn/haar nieuwe omgeving. Verder lees je op deze pagina meer over het ontstaan van dit initiatief.