Ongerief beoordelen

De algemene effecten van handelingen of omstandigheden op dieren van een bepaalde diersoort zijn meestal redelijk te voorspellen. Echter, elk individueel dier is anders, bijvoorbeeld van karakter, gedrag, voorkeuren, erfelijke eigenschappen en conditie.

In dit artikel

Door proefdieren nauwkeurig te controleren kun je de negatieve effecten op het welzijn van het individuele dier beoordelen. Als onderzoeker, biotechnicus of dierverzorger let je op klinische tekenen van verminderd welzijn, zoals afwijking van normaal gedrag of van de opname van eten en drinken. Het werkelijk waargenomen ongerief noteer je ook voor de jaarregistratie.

Heb je twijfels over het ongerief van de proefdieren of over wat je eraan kunt doen, overleg dan met de aangewezen dierenarts van de dierfaciliteit of een proefdierdeskundige. Doe dit ook als het gaat om lastige afwegingen, bijvoorbeeld rond de waarde van je onderzoeksdata.

Onverwacht ongerief

Ondanks een zorgvuldige inschatting vooraf, bij het opstellen van het werkprotocol, kan er onverwacht ongerief optreden. Wie dit opmerkt, neemt direct contact op met de verantwoordelijk onderzoeker, die een aantal andere personen op de hoogte stelt. Wie dit zijn, hangt af van lokale procedures.