Ongerief bij proefdieren

Wat wordt in de Wet op de dierproeven bedoeld met ongerief bij proefdieren? Deze video beschrijft de verschillende vormen en niveaus van ongerief en hoe ermee om te gaan.