Dierproeven in Utrecht 2017

Wie dierproeven wil uitvoeren bij de Universiteit Utrecht of het UMC Utrecht vraagt eerst advies bij de Instantie voor Dierenwelzijn Utrecht. De IvD begeleidt de vergunningaanvraag voor het onderzoeksproject en voert tijdens de uitvoering controles uit.