Jaarverslagen

De Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht ondersteunen de Code Openheid Dierproeven, en zijn daarom open en transparant over dierproeven. Dat betekent onder andere dat deze organisaties een jaarverslag over proefdieren uitgeven. Ook publiceren wij sinds 2016 de registratiegegevens: alle onderliggende cijfers van het jaarverslag. Informatie die kan leiden naar persoonsgegevens is uit privacyoverwegingen onleesbaar gemaakt.

Lees meer in het infocentrum