Publiceren: ARRIVE

Heb je mooie resultaten? Dan wil je graag publiceren over je onderzoek. Zelfs als een experiment mis is gegaan, ben je moreel verplicht erover te schrijven. ARRIVE (Animal Research: Reporting of In Vivo Experiments) is een richtlijn voor rapportage van wetenschappelijke publicaties die (mede) gebaseerd zijn op dierproeven.

ARRIVE is herzien in 2020 herzien tot ARRIVE 2.0. Ze bevat 10 essentiĆ«le punten en 11 aanbevolen punten die besproken dienen te worden in de publicatie. Het doel van de richtlijn is het verbeteren van de kwaliteit van publicaties, ten behoeve van beoordeling en analyse.

Het gebruik van deze richtlijn zorgt ervoor dat anderen goed zicht hebben op de opzet, het verloop, de uitkomsten en de conclusies van je onderzoek. Het is een breed geaccepteerde standaard voor publicaties van dieronderzoek.

Gebruik bij het schrijven van een artikel over dierproeven altijd de ARRIVE richtlijn. De Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht vinden dat de richtlijn leidend moet zijn bij het opstellen van publicaties waarin de resultaten van dierproeven worden weergegeven. Zo wordt kennis uit dierproeven optimaal benut. De ARRIVE richtlijnen zijn beschikbaar in het Nederlands. Alle vertalingen zijn te vinden op de ARRIVE guidelines website.

De toepassing van ARRIVE wordt aanbevolen en soms vereist door Instanties voor Dierenwelzijn, Dierexperimentencommissies, de Centrale Commissie Dierproeven en veel financiers van onderzoek en redacties van wetenschappelijke tijdschriften.

Heb je voor je artikel een verklaring nodig waarin staat dat het onderzoeksproject met dierproeven verricht is met een vergunning en volgens de wettelijke normen is uitgevoerd, dan kunnen wij die verstrekken. Neem daarvoor contact met ons op.