Audits en inspecties

Je wil je onderzoek zo goed mogelijk doen. Een tweede paar ogen dat meekijkt helpt je goede punten en blinde vlekken te benoemen. Daarom voert de Instantie voor Dierenwelzijn Utrecht audits uit, gevraagd en ongevraagd. Ook de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) houdt inspecties.

Als onderzoeker wil je je onderzoek zo goed mogelijk doen: met optimaal resultaat, binnen de grenzen van de wet en met zo min mogelijk ongerief voor de proefdieren. Hoe heb jij dat geborgd binnen jouw onderzoek? Ben jij een voorbeeld voor anderen, of kun je hierbij advies gebruiken? Audits helpen hierbij.

De resultaten van audits en inspecties zijn cadeautjes. Ze helpen je om jouw onderzoek nog beter te maken. Wil jij de dierproef of onderdeel daarvan laten auditen, geef dat dan bij ons aan.

Checklist Monitoring Dierproeven

De Checklist Monitoring Dierproeven (CMD) maakt een zelf-audit mogelijk. Je vraagt een collega om binnen 2 weken na de start van een studie na te gaan of alle administratie helder en inzichtelijk is.

Site visits

Wij voeren locatiebezoeken (site visits) uit op de proefdierlocaties. We auditeren dan de uitvoering van dierexperimenten in het algemeen of een specifiek aspect daarvan, zoals de huisvesting en verzorging van de proefdieren, of handelingen op proefdieren.

Signaleringsaudits

Bij een melding of een incident voeren wij een signaleringsaudit uit om eventuele dieperliggende oorzaken van het incident te onderzoeken en samen met de betrokkenen tot een duurzame oplossing te komen en vergelijkbare incidenten in de toekomst te voorkomen.

Thema-audits

Met thema-audits auditeren wij specifieke onderwerpen op meerdere locaties. Deze audits worden altijd vooraf aangekondigd en leveren naast directe input voor de betrokkenen een overkoepelende evaluatie van het thema op, waarmee we goede praktijken delen en waar nodig gezamenlijk actie kunnen ondernemen.

In het kwaliteitsplan kun je meer lezen over de verschillende audits die wij uitvoeren.

NVWA-inspecties

Inspecties van de NVWA vinden zowel aangekondigd als onaangekondigd plaats. De inspecteurs van de NVWA gaan na of wij ons houden aan de wet. Is jouw onderzoek onderdeel van een inspectie van de NVWA? Wij bereiden samen met jou de aangekondigde inspectie voor, begeleiden je tijdens aangekondigde en onaangekondigde inspecties, en helpen je bij het beantwoorden van vragen van de inspecteur.