Open Science

Open Science houdt in dat onderzoeksdata in een zo vroeg mogelijk stadium vrij toegankelijk (Open Acces) worden gemaakt. Maar ook dat onderzoeksmethoden en data worden gedeeld. Wat kun jij doen om bij te dragen aan Open Science?

In dit artikel

De Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht vinden Open Science belangrijk. Daarom is het Universiteit Utrecht Open Science Programma opgericht. Een programma met als doel het stimuleren en faciliteren van onderzoekers om Open Science in de praktijk te brengen.

Community

Onderzoekers hebben zelf de Open Science Community Utrecht opgericht. Dit is een platform waar onderzoekers en studenten kunnen praten en leren over Open Science.

Preregistratie

Preregistratie van dierproeven is één vorm van Open Science. Door middel van preregistratie worden ook de experimenten die niet tot een (volledige) publicatie hebben geleid toch toegankelijk. Dit vermindert publicatie- en rapportagebias, en maakt het uitwisselen van data mogelijk. Ook helpt dit om onnodige herhaling van dierproeven tegen te gaan, de kwaliteit van proefdierstudies te verbeteren en de samenwerkingen te bevorderen.

Heb je je onderzoek nog niet gemeld, doe dat dan alsnog. Dit kan op de website van Preclinical Trials.