PREPARE

PREPARE (Planning Research and Experimental Procedures on Animals) biedt een uitstekende voorbereiding op dierproeven. Het gebruik van PREPARE helpt bij het maken van een goede opzet van het werkprotocol, wat verfijning van dierproeven ten goede komt.

In dit artikel

Een groep experts uit het VK en Noorwegen heeft een reeks richtlijnen ontwikkeld voor het plannen van dierproeven: PREPARE (Planning Research and Experimental Procedures on Animals: Recommendations for Excellence). Deze richtlijnen zijn bedoeld om verspilling te verminderen en de reproduceerbaarheid te vergroten.

Richtlijnen

De PREPARE-richtlijnen vormen een aanvulling op rapportagerichtlijnen, zoals ARRIVE. Volgens de expertgroep die de richtlijn heeft samengesteld is het noodzakelijk om vanaf het begin een betere planning te maken, in nauwe samenwerking met dierverzorgers. Betere rapportage alleen is niet voldoende om de kwaliteit, reproduceerbaarheid en vertaalbaarheid van dierproeven te verbeteren.

PREPARE is relevant voor alle stadia van kwaliteitsborging, van individuele procedures tot het runnen van een dierenverblijf. De betrokken experts hebben ervaring met het runnen van dierenverblijven, samenwerken met onderzoekers, zitting nemen in advies- en regelgevende commissies en het plannen van dierstudies. De richtlijnen en checklists zijn ontwikkeld op basis van de ervaringen van de auteurs gedurende de afgelopen 30 jaar. PREPARE richt zich op factoren die de validiteit en uitkomst van dierstudies sterk kunnen beïnvloeden.

Gebruik altijd de PREPARE-richtlijnen bij het plannen van een project waarbij mogelijk dierproeven worden toegepast. De richtlijnen moeten vanaf dag één van het plannen worden gebruikt, in nauwe samenwerking met de instelling waar het project wordt uitgevoerd. PREPARE bestaat uit een checklist met alle onderwerpen waarmee rekening moet worden gehouden tijdens de planning, en een website met meer informatie en links naar bronnen voor elk onderwerp.

Aanpak

PREPARE kan worden toegepast met behulp van de volgende 3-stappenaanpak:

  1. Het implementeren van de PREPARE-richtlijnen en checklists vanaf het begin van de proefopzet, in nauwe samenwerking met dierverzorgers.
  2. Het gebruik van rapportagerichtlijnen, zoals ARRIVE, om de kwaliteit van het in te leveren manuscript te waarborgen.
  3. Het vermelden in het artikel van vorderingen in 3V die gedurende het onderzoek zijn gemaakt.

Onderdelen

De richtlijnen bestaan ​​uit twee belangrijke delen:

  1. Een checklist met een samenvatting van de onderwerpen die moeten worden overwogen. Deze checklist is beschikbaar in meer dan 20 talen.
  2. Een website met gedetailleerde informatie en links naar bronnen. Deze website wordt continu bijgewerkt.