Taken

Als Instantie voor Dierenwelzijn Utrecht hebben we taken in opdracht van de Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht. Deze taken komen voor een groot deel voort uit de Wet op de dierproeven.

De Instantie voor Dierenwelzijn Utrecht is een instantie van de Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht die adviseert en controleert bij dierproeven en 3V: vervanging, vermindering en verfijning. Onze taken hebben te maken met onder andere dierenwelzijn, alternatieven, procedures, registratie, toezicht en de communicatie met de Centrale Commissie Dierproeven (CCD).

Advieswerk

De organisatie en haar medewerkers (incl. DEC Utrecht) adviseren over:

 • uitvoering van dierproeven en ethische afwegingen daarbij
 • dierenwelzijn bij aanschaf, huisvesting, verzorging en inzet van dieren
 • 3V-methoden en transitie naar proefdiervrij
 • socialisatie en herplaatsing proefdieren
 • ontwerp, uitvoering en rapportage dieronderzoek: opzet, statistiek, preregistratie, kwaliteit, publicatie

Procesbegeleiding

Begeleiding van processen van idee tot uitvoering:

 • afstemmen projectvoorstel vooraf met aanvrager
 • afstemmen uitvoering dierproeven met onderzoeker
 • begeleiden proces wijzigingen
 • vaststellen, toetsen en bewaken procedures voor controle en rapportage dierenwelzijn

Toezicht

Toezicht houden op:

 • welzijn proefdieren
 • kwaliteit van onderzoek
 • bevoegdheid en bekwaamheid medewerkers

Contact overheid

Intermediair zijn en informatie uitwisselen met overheid (CCD, NVWA) inzake:

 • vergunningaanvraag
 • niet-technische samenvatting
 • registratie dierproeven
 • retrospectieve beoordeling
 • meldingen en wijzigingen
 • ontheffingen voor (gast)onderzoekers

Meer…

 • stimuleren en uitdragen ‘culture of care’
 • ontwikkelen intern beleid
 • bijdragen aan (bij)scholing
 • bijdragen aan extern beleid en dit stimuleren en beïnvloeden
 • verbinden onderzoekers, biotechnici en dierverzorgers
 • versterken en respecteren competenties medewerkers
 • beschrijven en bewaken verantwoordelijkheden
 • bewaken veilige cultuur en vertrouwensloket zijn
 • signaleren, implementeren en faciliteren ontwikkelingen
 • communiceren over dierproeven en dierproevenbeleid
 • stimuleren openheid en transparantie
Lees meer in het infocentrum