Proefdieren verantwoord inzetten

Bij de Universiteit Utrecht en het Universitair Medisch Centrum Utrecht wordt diergeneeskundig en medisch-biologisch onderzoek gedaan. Naast experimenten op basis van cel- en weefselkweektechnieken, computersimulaties en menselijke vrijwilligers, worden ook dierproeven uitgevoerd. Ook worden proefdieren ingezet voor onderwijs en training. Uitgangspunt is dat dieren welzijn kunnen ervaren en een intrinsieke waarde hebben.

Het gaat om ongeveer 20.000 proefdieren per jaar. Muizen, ratten en vissen worden het meest gebruikt. Soms zijn grotere dieren nodig, zoals varkens, honden of geiten. Een deel van het totale aantal wordt ingezet om studenten diergeneeskunde merendeels eenvoudige handelingen te laten oefenen. Deze dieren ondervinden daar weinig last van en worden vaak meerdere keren ingezet.

Preventie, diagnose, welzijn

Dierproeven helpen ons om kennis te ontwikkelen over hoe mensen en dieren functioneren en dragen bij aan de preventie, diagnose en behandeling van ziekten en het verbeteren van welzijn van mens en dier.

Definitie dierproef

Een experiment is volgens de wet een dierproef als het voor het dier net zo belastend is als het inbrengen van een naald of belastender. Ook experimenten met dieren die buiten die definitie vallen worden nauwgezet gevolgd, gecontroleerd en geadministreerd. Op die manier kan  ook het welzijn van deze dieren worden gewaarborgd. Een voorbeeld: onderwijs aan aankomend dierenartsen in het doen van uitwendig onderzoek bij dieren voor het stellen van een diagnose.

Zoveel mogelijk alternatieven

Dierproeven worden uitgevoerd op een verantwoorde manier. We streven samen met de Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht steeds naar vervanging, vermindering en verfijning, de zogenaamde 3 V’s van dierproeven. Daarbij is de afgelopen jaren veel vooruitgang geboekt: steeds meer onderzoek kan worden uitgevoerd met minder proefdieren of op een manier die minder belastend is voor de dieren. Soms zijn proefdieren niet meer nodig.

Zorgvuldig

Het proces voor het aanvragen van een vergunning voor dierproeven en het opzetten, uitvoeren en afhandelen ervan vindt uiterst zorgvuldig plaats. In dat proces mag werkelijk niets misgaan. In totaal bestaat het uit 20 stappen van zorgvuldigheid. Deze hebben we uit de doeken gedaan in ons Jaarverslag Dierproeven. Lees ook ons kwaliteitsbeleid, doelstellingen kwaliteitsjaarplan en realisatie kwaliteitsjaarplan.