Informatie voor scholen

Dierproeven kunnen een interessant onderwerp zijn voor een schoolproject of profielwerkstuk: wat is een dierproef? Waarom worden dierproeven gedaan? Mogen we dierproeven doen? En vind ik dit ethisch verantwoord?

We krijgen daarom ook regelmatig vragen van scholieren om een interview af te nemen, informatie op te vragen of een aantal vragen te beantwoorden. Hoewel wij graag bijdragen aan educatie over dit onderwerp, hebben wij helaas niet altijd de tijd om hieraan mee te werken. Daarom hebben wij deze pagina voor je gemaakt waarop je meer informatie kunt vinden.

Websites

Stichting informatie dierproeven (SID)
Hier vind je veel informatie over dierproeven en kun je deskundigen uit te nodigen voor een presentatie, debat, gastles of interview. Ook zijn hier informatieve folders te vinden en materiaal voor jouw spreekbeurt of debat.

Dierenbescherming
Zij bieden een spreekbeurt pakket aan over dierproeven.

Proefdiervrij
Proefdiervrij gelooft in een toekomst zonder proefdieren. Proefdiervrij financiert baanbrekend onderzoek en informeren publiek, wetenschappers en studenten over proefdiervrije innovatie.

Transitie Proefdiervrije Informatie (TPI)
TPI, het programma voor de Transitie Proefdiervrije Innovatie, wil proefdiervrije vernieuwingen versnellen. Dat gebeurt in tijdelijke, flexibele netwerken en projecten. 

Lesplan dierproeven
Wij hebben een lesplan opgesteld voor de 4de klas van VMBO-t, HAVO of VWO om leerlingen aan het denken te zetten over het dierproevendebat en daaropvolgend de mogelijkheid te geven om zelf een mening te vormen over dierproeven of hun huidige mening te verfijnen.

6 leerscenario's samengesteld in een Europees 3V project
Deze leerscenario's zijn ontwikkelt voor middelbare scholen om de beginselen van de 3V's en het gebruik van dieren voor wetenschappelijke doeleinden te introduceren. Het doel is leerlingen te inspireren tot kritisch denken over wetenschap, de wetenschappelijke vooruitgang voor een toekomstige wetenschap zonder dierproeven, en de vaardigheden op te bouwen om te debatteren over genuanceerde en complexe onderwerpen zoals dierproeven. Dit is primair bedoeld als les materiaal voor docenten, maar bevat ook bronnen en filmpjes die direct gebruikt zouden kunnen worden voor leerlingen/studenten. De meeste lespakketen zijn Engelstalig.

3 pagina's over Replace, Reduce en Refine (Engelstalig)

Lees daarnaast onze veel gestelde vragen en bezoek ons infocentrum.

Video's

Er bestaan veel informatieve video’s over dit onderwerp. Zie hiervoor de channels van de SID en IvD waar je verschillende video’s kunt vinden:

De mens achter de dierproef

Een kijkje in een proefdiercentrum

Dierproeven in Utrecht

Ongerief bij proefdieren

Dillema’s rond dierproeven

Het trainen van dierproeven

Lees meer in het infocentrum