Beleid en richtlijnen

De Instantie voor Dierenwelzijn Utrecht heeft intern beleid geformuleerd met betrekking tot dierproeven. Dit beleid is geldig binnen de Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht en bekrachtigd door het College van Bestuur en de Raad van Bestuur. Iedereen binnen de twee instellingen hoort zich hieraan te houden. Om verantwoord gebruik te maken van proefdieren moeten alle medewerkers die betrokken zijn bij dierproeven en proefdieren binnen de Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht zich daarnaast houden aan diverse richtlijnen en ‘codes of practice’.

Ons beleid in Utrecht

Dierproevenbeleid

Taken en verantwoordelijkheden

Kwaliteitsbeleid

Individuele huisvesting van proefdieren

Verzamelen weefsels van dieren

Aanschaf en fok van proefdieren

Surplus proefdieren, hergebruik en herplaatsing

Patiëntgebonden onderzoek en onderwijs

Leven Lang Leren

Toepassingsregeling ‘een Leven Lang Leren’

Adviezen en Codes of Practice die wij volgen

Het NCad schrijft en update geregeld adviezen en Codes of Practice op het gebied van dierproeven en alternatieven, zoals alternatieve dodingsmethodes bij proefdieren en herplaatsing van voormalige proefdieren. Een actueel overzicht van adviezen vind je hier. Een actueel overzicht van de Codes of Practice vind je hier.