Niet-Technische Samenvatting

De Niet-Technische Samenvatting (NTS) in het Nederlands is een verplicht onderdeel van de vergunningaanvraag. De reden hiervan is transparantie over dierproeven. De NTS komt op de website van de Centrale Commissie Dierproeven (CCD), waar iedereen kan zien welke dierproeven er gedaan worden in Nederland.

In dit artikel

Let op de volgende zaken

  • Schrijf de NTS in het Nederlands
  • Gebruik de toelichting van de CCD.
  • Bedenk een eenvoudige titel.
  • Wees beknopt (maximaal 850 woorden)
  • Gebruik korte zinnen
  • Gebruik spellingscontrole
  • Let op samenstellingen die je in het Nederlands aaneen schrijft
  • Gebruik geen jargon, maar eenvoudige spreektaal
  • Gebruik voor het vinden van synoniemen of uitleg VanDale.nl, Wikipedia, synoniemen.net of Google (zoek op “ betekenis”)
  • Noem geen namen van personen, instituten of afdelingen. Laat een leek proeflezen om de begrijpelijkheid te controleren

Samenstellingen

Losse woorden die in het Engels bij elkaar horen, worden in het Nederlands vaak samenstellingen die aan elkaar geschreven worden (bijvoorbeeld: bloedafname).

Combinaties met een afkorting of eigennaam krijgen een verbindingsstreepje (MS-medicijn, Alzheimer-onderzoek). Dit streepje mag je ook toepassen in samenstellingen die zonder streepje lastig leesbaar zouden zijn (leukemie-overlevingskans).

Worden samenstellingen lang of ingewikkeld, draai de combinatie dan om (het afnemen van bloed, een medicijn tegen MS, onderzoek naar Alzheimer, de kans dat iemand leukemie overleeft).