Voor dierproeven

Studiedossier

Zodra de vergunningaanvraag is goedgekeurd kan er per experiment een studiedossier (met goedgekeurd werkprotocol) worden opgesteld. Dit dossier bundelt alle relevante informatie ter verbetering van de overzichtelijkheid van de uitvoering van een dierproef. Dit maakt een betere borging en toetsing mogelijk door bijvoorbeeld de verantwoordelijk onderzoeker, de IvD Utrecht (namens de vergunninghouders UU en UMC Utrecht) en/of de NVWA-inspecteur.

Lees meer in het infocentrum