Betere dierproeven met de cursus Experimental Design

1 jaar geleden

Hoe zorg je ervoor dat jouw dierproeven de informatie opleveren waarvoor ze bedoeld zijn? En dat je geen proefdieren onnodig gebruikt? Hoe voorkom je bias? Doe de cursus ‘My Animal Research: Experimental Design’ en ontwikkel je onderzoekskwaliteiten aan de hand van jouw eigen onderzoek.

Gedurende het leertraject ontwikkel je je vaardigheden met betrekking tot het ontwerpen van dierproeven aan de hand van je eigen onderzoeksvraag, je onderzoeksopzet en je werkprotocol. Daarbij wordt veel aandacht besteed aan experimentele risico's (bias) en het voorkomen daarvan. Je krijgt online modules aangeboden, één‐op‐één‐sessies, groepsbijeenkomsten en een oefen‐ en slotassessment. Een e‐moderator begeleidt je gedurende het leerproces. De cursus is gericht op startende promovendi, maar staat open voor alle onderzoekers. De cursus is Engelstalig.

Aanbevolen

De cursus wordt sterk aanbevolen en ondersteund door de vergunninghouders dierproeven van de Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht, door de decanen van de Life Sciences en door de Instantie voor Dierenwelzijn Utrecht. Zij zien deelname aan deze verdiepende cursus als een must voor het doen van dierexperimenteel onderzoek. Het grootste deel van de kosten wordt dan ook gedragen vanuit de instellingen, waardoor de deelnemerskosten beperkt zijn.

Inschrijving en extra informatie

De cursus start op 28 september. De kosten voor de deelnemer zijn € 500. De inschrijving voor de cursus sluit 20 september 2021. Bekijk de video.


De cursus biedt een uitstekende kans om de kwaliteit van je onderzoeksopzet te verbeteren. Een extra voordeel is dat je de opgedane kennis direct kunt toepassen in je eigen onderzoek, en dat je de beoordeling van je werkprotocol ermee kan versnellen.

Wim de Leeuw, hoofd Instantie voor Dierenwelzijn Utrecht


Ik raad de cursus echt aan. Ze helpt je inzicht te krijgen in de redenen om een diermodel te kiezen, en maakt je bewust hoe onbetrouwbaar wetenschappelijke resultaten kunnen zijn als je sommige zaken niet in de gaten houdt.

Een deelnemer


De cursus stimuleerde me om proactief aan mijn werkprotocollen te werken, en bracht me in direct contact met de mensen die die protocollen goed moeten keuren.

Een deelnemer