Infocentrum

Geef een zoekterm en/of kies filters om informatie te vinden.

Resultaten (170)
Gesorteerd op populariteit
Video

Dilemma's rond dierproeven

Deskundigen reageren op vragen over dierproeven en schetsen in hun antwoorden de dilemma's die daarbij komen kijken. Moet je een nieuwe pil tegen hoofdpijn op dieren testen? En een nieuw middel tegen kanker? Of kan het ook anders? Met deze video wil de Instantie voor Dierenwelzijn Utrecht nuance aanbrengen in het debat over dierproeven. De video is gemaakt in samenwerking met Liftov.

Voor dierproeven Tijdens dierproeven Na dierproeven Verantwoording Dierenwelzijn Utrecht
Infographic

Infographic van idee naar dierproef

Infographic van idee naar dierproef

Van idee naar dierproef

Voor dierproeven Procedure Utrecht
Video

Onverwacht ongerief bij proefdieren

Het kan voorkomen dat proefdieren onverwacht ongerief hebben. Ongerief is de wettelijke term voor negatief welzijn, variërend van lichte stress tot veel pijn. Proefdieren worden hierop regelmatig gecontroleerd. Als bij controle blijkt dat er sprake is van onverwacht ongerief, is het zaak snel te handelen en goed te noteren wat er aan de hand is en wat eraan gedaan wordt, zodat anderen ervan kunnen leren.

Dierenwelzijn Utrecht
Pagina

Proefdieren verantwoord inzetten

Bij de Universiteit Utrecht en het Universitair Medisch Centrum Utrecht wordt diergeneeskundig en medisch-biologisch onderzoek gedaan. Naast experimenten op basis van cel- en weefselkweektechnieken, computersimulaties en menselijke vrijwilligers, worden ook dierproeven uitgevoerd. Ook worden proefdieren ingezet voor onderwijs en training. Uitgangspunt is dat dieren welzijn kunnen ervaren en een intrinsieke waarde hebben.

Ons beleid Verantwoording Dierenwelzijn Utrecht
Pagina

3 V's

Bij de planning en uitvoering van dierproeven streven de Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht altijd naar vervanging, vermindering en verfijning van de dierproef, de zogenaamde 3 V’s.

Verantwoording Dierenwelzijn 3V Utrecht
Pagina

3V-Stimuleringsfonds

De Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht hebben een gezamenlijk 3V-Stimuleringsfonds ter ondersteuning van onderzoek naar vervanging, vermindering en verfijning van dierproeven. Het is één van de manieren om mee te werken aan de wereldwijd gewenste transitie naar proefdiervrije innovatie.

Verantwoording Dierenwelzijn 3V Utrecht
Pagina

Ethische afweging

Startpunt voor het proefdieronderzoek bij de Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht is de erkenning dat dieren een intrinsieke waarde hebben. Dit betekent dat dieren een waarde hebben voor zichzelf, los van hun nut of gebruikswaarde voor de mens.

Ons beleid Verantwoording Dierenwelzijn Utrecht
Pagina

Dierdonorcodicil

Diereigenaren kunnen via hun dierenarts het lichaam van een overleden huisdier ter beschikking stellen aan de Universiteit Utrecht voor onderwijs. Dit is geregeld in het Dierdonorcodicil.

Voor dierproeven Richtlijn/CoP Ons beleid Procedure Dierenwelzijn Nederland Utrecht
Pagina

Adoptie

De Wet op de dierproeven biedt de mogelijkheid om een ex-proefdier te laten adopteren. Daarvoor gelden enkele voorwaarden.

Na dierproeven Ons beleid Procedure Dierenwelzijn Utrecht
Pagina

Jaarverslagen

De Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht ondersteunen de Code Openheid Dierproeven en zijn daarom open en transparant over dierproeven. Dat betekent onder andere dat deze organisaties een jaarverslag over proefdieren uitgeven.

Na dierproeven Cijfers Utrecht
Pagina

Wetenschappelijke integriteit

Voor elke onderzoeker geldt dat je wetenschappelijk onderzoek op integere wijze moet doen, maar misschien geldt dat nog wel meer voor onderzoekers die dierproeven doen. Het laatste wat je wilt is proefdieren verspillen door slecht opgezet onderzoek, foute conclusies of beïnvloeding door belanghebbende partijen.

Tijdens dierproeven Richtlijn/CoP Procedure Verantwoording Utrecht