Voor dierproeven

Proefdieren trainen

Het trainen van proefdieren kan nuttig zijn om het welzijn van de dieren te verbeteren. Training verbetert voor de dieren de voorspelbaarheid van wat er komen gaat en het gevoel van invloed op de situatie. Dat vermindert stress. Trainen is vooral nuttig bij het uitvoeren van bepaalde handelingen en om een betere band met dieren op te bouwen.

Lees meer in het infocentrum