Tijdens dierproeven

Beleid en richtlijnen

De Instantie voor Dierenwelzijn Utrecht heeft intern beleid geformuleerd met betrekking tot dierproeven. Dit beleid is geldig binnen de Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht en bekrachtigd door het College van Bestuur en de Raad van Bestuur. Iedereen binnen de twee instellingen hoort zich hieraan te houden. Om verantwoord gebruik te maken van proefdieren moeten alle medewerkers die betrokken zijn bij dierproeven en proefdieren binnen de Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht zich daarnaast houden aan diverse richtlijnen en ‘codes of practice’.

Lees meer in het infocentrum