Tijdens dierproeven

Aanpassingen

Zijn er nieuwe medewerkers, gebruik je liever een andere muisstam of is het ongerief niet juist ingeschat? Vraag dan een aanpassing aan. In veel gevallen kan de IvD de aanpassing intern beoordelen en goedkeuren, maar soms moet het voorstel bij de DEC en CCD voorgelegd worden. Voeg de goedgekeurde aanpassing toe aan het studiedossier.

Lees meer in het infocentrum

Relevante formulieren