Privacy en copyright

De Instantie voor Dierenwelzijn Utrecht gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Hier vind je informatie over de aard van de verzamelde gegevens, de doeleinden waarmee deze worden verzameld en hoe deze gegevens worden beschermd. Ook kun je hier informatie vinden over hoe je je privacyrechten kunt uitoefenen. Wij baseren ons op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt om taken die voortkomen uit de Wet op de Dierproeven te kunnen uitvoeren en mensen hierover te informeren. Deze taken hebben te maken met onder andere dierenwelzijn, alternatieven, procedures, registratie, toezicht en de communicatie met de dierexperimentencommissie Utrecht (DEC) en Centrale Commissie Dierproeven (CCD).

Website

Op deze website verzamelen wij geen gegevens en maken wij geen gebruik van cookies. Wij zijn niet verantwoordelijk voor websites waarnaar wij een link hebben opgenomen op deze website, en ook niet voor de omgang van die websites met gegevens. Raadpleeg de privacyverklaringen van die betreffende websites.

Copyright

Het is toegestaan teksten en materialen van deze website te hergebruiken met bronvermelding. Bij bewerking is het verplicht dit te vermelden. Afbeeldingen (foto en video) van personen op deze website zijn tot stand gekomen met toestemming van de geportretteerden. Het is niet toegestaan deze zonder toestemming te kopiƫren en voor andere doelen te gebruiken.

E-mailverkeer

Van personen met wie wij e-mail uitwisselen houden wij het adres en de communicatie op onze server zolang dit voor ons relevant is. Ontvang je onze nieuwsbrief? Dan bewaren we voor dat doel je naam en e-mailadres tot je je uitschrijft of uit dienst treedt.

Formulieren

Personen die bij ons staan ingeschreven ten behoeve van het werk vullen diverse formulieren in. De gegevens op deze formulieren houden wij in beheer. Het gaat dan om NAW-gegevens, e-mailadressen, gegevens van het instituut waar een onderzoeker is aangesteld, relevante opleidingsgegevens en inhoudelijke gegevens over onderzoek.

Bewaartermijn

Conform de AVG worden gegevens niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn.

Gegevensdeling met derden

Persoonsgegevens worden niet verhuurd, verkocht of op andere wijze gedeeld met derden. Eventuele uitwisseling van informatie gebeurt uitstluitend ten behoeve van controle door de overheid wegens handhaving van de wet (CCD, NVWA).

Beveiliging van persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor direct betrokken medewerkers. Ter bescherming hebben wij passende technische beveiligingsmaatregelen genomen. Van (pogingen tot) misbruik wordt aangifte gedaan.

Vragen en verzoeken tot inzage en correctie

Voor vragen over ons privacybeleid of verzoek tot inzage of correctie van je gegevens, neem contact met ons op.

Privacybeleid Universiteit Utrecht
Privacybeleid UMC Utrecht

Lees meer in het infocentrum