Workshop systematic reviews of animal studies

2 jaar geleden

De Universiteit Utrecht biedt in samenwerking met TPI Utrecht, ZonMw en het SYRCLE-initiatief een gratis workshop systematic reviews of animal studies aan.

De workshop is gericht op het uitvoeren van een systematische review voordat een nieuw dierexperiment wordt gestart. Vanuit wetenschappelijk en ethisch oogpunt is het essentieel om een grondige analyse uit te voeren van eerder uitgevoerde experimenten. Een systematische review wordt beschouwd als de meest geschikte methode. In deze workshop wordt preklinisch dieronderzoek als voorbeeld gebruikt. De principes van synthesis evidence methodology die in de workshop worden gebruikt, kunnen ook worden toegepast in andere onderzoeksprojecten.

Aanmelden

De workshop is bedoeld voor onderzoekers, promovendi, postdocs, bachelor- en masterstudenten. De workshop vindt plaats op 17 en 18 november en wordt volledig online gegeven. Als je interesse hebt om deel te nemen, meld je hier gratis aan.

Meer informatie

Meer informatie over de workshop vind je hier.