Websites 3V-alternatieven vernieuwd

7 jaar geleden

Het 3Rs-Centre Utrecht Life Sciences heeft twee geheel vernieuwde websites gelanceerd die erop gericht zijn het aantal proefdieren te verlagen en de aantasting van het welzijn van de dieren zoveel mogelijk te minimaliseren. Beide sites dragen bij aan de wettelijke verplichting om vervanging, vermindering en verfijning van dierproeven te realiseren. De websites zijn daarom essentiële tools voor onderzoekers die hiermee veel tijd en moeite besparen in het zoeken naar 3V-informatie.

De twee vernieuwde websites zijn opgenomen in het 3Rs-Database programma, dat recent is opgezet door het 3Rs-Centre Utrecht Life Sciences (ULS). Het gaat om de Interspecies Database en de website Human Endpoints. Het 3Rs-Database programma biedt met deze websites toegankelijke informatie aan en helpt bij het verminderen en verfijnen van proefdieren. Hiertoe zijn onderzoekers verplicht volgens de Wet op de Dierproeven. Beide sites hebben een metamorfose ondergaan en hebben een nieuwe “look-and-feel”. Bovendien  zijn ze gebruiksvriendelijker opgezet:

De Interspecies Database

www.interspeciesinfo.com

Deze website biedt een grote dataset aan van betrouwbare lichaamswaarden en kenmerken van verschillende diersoorten en de mens. Dit geeft onderzoekers de mogelijkheid een proefdier te kiezen dat op basis van de gegevens zo goed mogelijk overeen komt met de mens. Dit bespaart niet alleen tijd en geld, maar vooral proefdieren. Bovendien verhoogt deze werkwijze de onderzoekskwaliteit. Gebruikers geven aan jaarlijks gemiddeld 20% tot wel 40% minder proefdieren nodig te hebben door het raadplegen van de database. De website is oorspronkelijk opgezet door het RIVM, dat ook in de toekomst verantwoordelijk blijft voor het aanleveren en voor de kwaliteit van de inhoud voor de database.

De Humane Endpoints website

www.humane-endpoints.info

Deze website geeft inzicht in het herkennen en toepassen van humane eindpunten. Dit zijn momenten tijdens de proef waar de onderzoeker ingrijpt indien dieren pijn en ongemak ondervinden. Hierbij zal de onderzoeker bijvoorbeeld het dier uit de proef halen, of pijnbestrijding en verdoving toepassen. De website leert (aankomende) onderzoekers de dieren te observeren, hun welzijn in de gaten te houden en in te grijpen waar nodig, opdat er op een bewuste en verantwoordelijke manier met proefdieren om wordt gegaan. Het onnodig lijden van proefdieren wordt zo voorkomen. De website wordt in Utrecht al succesvol toegepast in de verplichte cursus Proefdierkunde voor onderzoekers die dierexperimenten gaan opzetten.

Uitbreiding met andere 3Rs-informatiebronnen

Beide websites zijn oorspronkelijk opgezet met steun van o.a. de overheid, maar werden in hun voortbestaan bedreigd door het ontbreken van een duurzame financiële voortzetting. Het 3Rs-Centre ULS heeft nu beide sites overgenomen binnen een publiek-private samenwerking. Het doel is om het 3Rs-Database programma uit te breiden met andere 3Rs-informatiebronnen, zoals een database met methoden die het proefdiergebruik kunnen vervangen.

Over het 3V-Centrum ULS

De missie van het 3V-Centrum Utrecht Life Sciences (ULS) is het stimuleren van de ontwikkeling, toepassing en acceptatie van methoden die het gebruik van (proef)dieren kunnen vervangen, verminderen en verfijnen. Het centrum doet dit o.a. met verschillende communicatie-activiteiten en door het onderhouden van een netwerk met experts binnen en buiten Utrecht Life Sciences (een open innovatienetwerk van de Universiteit Utrecht, het UMC Utrecht en verschillende partners).  Het centrum is onderdeel van het departement Dier in Wetenschap en Maatschappij van de faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht.