Universiteiten en koepels promoten ARRIVE richtlijn

5 jaar geleden

Wie proefdieronderzoek publiceert volgens de ARRIVE-richtlijn, werkt mee aan een betere uitwisseling van kennis uit dierproeven, en daarmee aan de 3 V’s: Vervanging, Vermindering en Verfijning. Onlangs hebben enkele koepelorganisaties een gezamenlijke brief naar een aantal relevante uitgevers gestuurd met het verzoek alleen artikelen te plaatsen die voldoen aan de richtlijn. De SGF (Samenwerkende Gezondheidsfondsen) adviseert de aangesloten fondsen toepassing van de ARRIVE-richtlijn als voorwaarde te stellen voor financiering van onderzoek.

De afkorting ARRIVE staat voor: Animal Research: Reporting of In Vivo Experiments. Doel van de richtlijn is het verbeteren van de kwaliteit van publicaties over resultaten van dierproeven, opdat een betere beoordeling en analyse van de resultaten mogelijk is, en indien nodig herhaling van het onderzoek door derden. Die betere kwaliteit maakt dat kennis beter gedeeld en verspreid kan worden.

Leidend bij publicaties

Ook de Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht stimuleren het gebruik van de richtlijn, en vinden dat deze leidend moet zijn bij alle publicaties met resultaten van dierproeven. Daarom brengen ze deze onder de aandacht van onderzoekers. Dit gebeurt via de Instantie voor Dierenwelzijn Utrecht. Die informeert onderzoekers over de richtlijn via de interne nieuwsbrief, cursussen, de website en een handzame vouwfolder.

NC3Rs

De richtlijn is al in 2010 opgesteld door het NC3Rs in samenwerking met wetenschappers, statistici en tijdschriftredacteuren. De meeste tijdschriftredacties erkennen de richtlijn, maar dwingen niet af dat auteurs ze toepassen. Dat moet nu veranderen. De brief is dan ook een appèl om daar meer aan te doen. De SGF heeft haar advies over implementatie van de ARRIVE guidelines opgenomen in haar beleidstandpunt over dierproeven.

De ondertekenaars van de brief zijn:

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen – KNAW
Vereniging van Nederlandse Universiteiten – VSNU
Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra – NFU