Transitie naar proefdiervrij onderzoek

6 jaar geleden

Afgelopen december 2016 ontving staatssecretaris Economische Zaken Martijn van Dam het advies Transitie naar proefdiervrij onderzoek van het Nationaal Comité advies dierproevenbeleid (NCad).

Het advies is gericht op een sterke afbouw van dierproeven, waarbij wettelijk voorgeschreven dierproeven voor veiligheidsonderzoek van chemische stoffen, voedselingrediënten, bestrijdingsmiddelen en (dier)geneesmiddelen stapsgewijs opgeheven worden vóór 2025, evenals dierproeven voor het vrijgeven van biologische producten, zoals vaccins. Totale afschaffing van dierproeven is volgens het advies voorlopig niet haalbaar. De staatssecretaris heeft in een reactie aan de Tweede Kamer aangegeven, dat hij positief is over dit advies. Hij zal het NCad opdracht geven om enkele onderdelen verder op te pakken.

Naar het advies