Symposium ‘Proefdieren in beeld’

1 jaar geleden

Wat kunnen we leren van het observeren van dieren? Hoe leven zij en hoe communiceren zij? Hoe kunnen we ze beter leren begrijpen? Tijdens het gratis online symposium ‘Proefdieren in beeld’ staan proefdieren centraal als de wezens die ze zijn. In tien lezingen zullen sprekers vanuit verschillende disciplines hun licht laten schijnen op dieren die soms proefdier zijn, maar vooral dier zijn.

Op donderdag 21 april (13.00 -18.00 uur) houdt de Instantie voor Dierenwelzijn Utrecht het gratis online symposium ‘Proefdieren in beeld’. Aanleiding is Wereldproefdierendag in het weekend erna. Sprekers zullen vertellen over hun ervaringen met (proef)dieren en stilstaan bij de dieren zelf. Onderwerpen zijn onder andere dierentalen, dierenculturen, dierenwelzijn en huisvesting van proefdieren in het licht van spelgedrag.

Muizen, Ratten, apen, fruitvliegjes, koeien en varkens

Na een inleiding door Henk Smid, voorzitter van het Nationaal Comité advies dierproevenbeleid, is er een keynote-lezing van Eva Meijer, die zich bezighoudt met onder andere dierfilosofie en een toelichting zal geven bij video’s van haar adoptiemuizen uit het Utrechtse lab. Dan volgen sprekers over onder andere ratten, apen en fruitvliegjes, met onderwerpen als intrinsieke waarde en de 3 V’s (Vervanging, Vermindering en Verfijning), wat complexe huisvesting doet met dieren, en de geschiedenis en de toekomst van diergebruik voor de wetenschap. De middag wordt afgesloten door Leonie Cornips en Lynn de Rijk, die onderzoek doen naar communicatie van koeien en varkens.

Iedereen welkom

Het symposium is bedoeld voor iedereen met interesse in dieren: wetenschappers, biotechnici, dierverzorgers, toezichthouders, leden van dierexperimentcommissies, dierenbeschermers en andere belangstellenden. Kom online en kijk, luister en praat mee. Alle lezingen zijn in het Nederlands.

Aanmelden

Het symposium is online in Microsoft Teams. Deelname is gratis.

Programma

13.00

Start – Monique Janssens, adviseur communicatie en ethiek, Instantie voor Dierenwelzijn Utrecht

13.05

Openingswoord – Henk Smid, voorzitter National Comité dierproevenbeleid

13.15

Wat is een muis en wie bepaalt dat? Over het leven met tien ex-laboratoriummuizen – Eva Meijer, postdoctoraal onderzoeker filosofie, Universiteit van Amsterdam

13.55

Minipauze

14:00

Intrinsieke waarde van proefdieren in de praktijk – Koen Kramer, postdoctoraal onderzoeker dierethiek Universiteit Wageningen

14:30

Uitdagender huisvesten, aangepaste proeven? Over het effect van complexe huisvesting op ‘standaard’ gedrag – Rixt van der Veen, universitair docent Swammerdam instituut for life sciences Universiteit van Amsterdam

15:00

Dier in de dierproeven, toen, nu en straks – Anne van Veen, postdoctoraal onderzoeker milieubeleid en politiek, Radboud Universiteit

15:30

Pauze

16:00

De 3 V’s en knaagdierbeheersing – Maite van Gerwen, promovendus diergeneeskunde, Universiteit Utrecht

16.30

Over proefdieren, welzijn en culture of care – Jan Langermans, adjunct-directeur BPRC en hoogleraar welzijn van proefdieren, Universiteit Utrecht

17.00

Dierenculturen, van aap tot fruitvlieg – Edwin van Leeuwen, academisch docent biologie, Universiteit Utrecht

17:30

Groeten en spelen: Hoe mensen op koeien en varkens lijken – Leonie Cornips, taalkundig onderzoeker KNAW en bijzonder hoogleraar taalcultuur Universiteit Maastricht, en Lynn de Rijk, research masterstudent linguistics and communication sciences, Universiteit Maastricht

18:00

Afsluiting – Monique Janssens

 

Het symposium is hier terug te kijken.