Ronde Tafels over Transitie naar Proefdiervrije Innovaties

1 jaar geleden

De werkgroep Transitie Proefdiervrije Innovaties Utrecht bezoekt alle groepen van de Universiteit Utrecht, het UMC Utrecht en de Hogeschool Utrecht die te maken hebben met dierproeven en proefdiervrije innovaties. Dit gebeurt in de vorm van Ronde Tafels. Helaas moeten die tot nu toe bijna allemaal online plaatsvinden, maar het voordeel is dat ze daardoor extra goed bezocht worden.

Doel van de bijeenkomsten is om te verhelderen waar de werkgroep voor staat en voeling te krijgen met hoe er op de werkvloer tegen de transitie aangekeken wordt. Dit leidt tot boeiende gesprekken waarin meningen en ideeën worden uitgewissel, knelpunten worden benoemd, zorgen worden geuit en afspraken worden gemaakt. De gesprekken zijn verhelderend en brengen nuancering aan in het soms wat gepolariseerde debat over dierproeven.

Het bezoeken van de groepen duurt nog het hele kalenderjaar 2021. Er zijn Ronde Tafels geweest bij onder andere Farmacie & Farmacologie, Nefrologie & Hypertensie, Translationele Immunologie, Moleculaire Biologie, Behavioural Neuroscience en Translational Neuroscience. Dit najaar volgen bezoeken aan onder andere de dierenklinieken en het Gemeenschappelijk Dierenlaboratorium. Groepen die nog niets van de TPI-werkgroep gehoord hebben, kunnen zelf contact opnemen via tpi@uu.nl. In 2022 komt er een tweede bezoekronde. Hoe die wordt vormgegeven is nog niet bekend. Suggesties zijn welkom.

“Het was geweldig om medewerkers over hun werk te horen vertellen. Sommige groepen die dieren gebruiken, hebben een enorme inspanning geleverd om te verminderen en te vervangen. We zitten echt midden in de transitie en zijn de polarisatie voorbij.”

Daniela Salvatori, voorzitter TPI Utrecht

“Het waren goede gesprekken, die begrip en goede ideeën opleverden. Zo bespreken we met elkaar wat onderzoekers nodig hebben, zowel degenen die gebruik kunnen maken van proefdiervrije methoden en zij die nog niet zonder een diermodel kunnen. Deze gesprekken moeten we blijven voeren.”

Wim de Leeuw, lid TPI Utrecht

“Het is goed om met elkaar in gesprek te blijven, zeker over een ingewikkeld onderwerp als TPI. Wetenschappers mogen trots zijn op wat er al bereikt is, ook al in de periode vóór TPI. Nu is het zaak om dit werk voort te zetten op een verstandige manier en rekening houdend met de mogelijkheden en onmogelijkheden van verdere reductie van het aantal dierproeven.”

Laurens Witter, Onderzoeker DDOD lab WKZ

“Het was elke keer heel prettig om ideeën en gedachten uit te wisselen met de medewerkers. Zo hoor je hoe zij naar de transitie kijken en wat die zou kunnen betekenen voor hun vakgebied. Ik had elke keer weer het gevoel dat iedereen van elkaar leerde en dat we heel positief uit elkaar gingen.”

Monique Janssens, communicatieadviseur TPI Utrecht