Proefdiervrije innovatie: hoe dan?

2 jaar geleden

Dierproeven worden steeds vaker aangevuld en vervangen door proefdiervrije innovaties. Hoe ga je daar als onderzoeker of docent mee om? Het UMC Utrecht, de Universiteit Utrecht en de Hogeschool Utrecht hebben samen een werkgroep opgericht die kan helpen die vraag te beantwoorden.

De werkgroep heet TPI Utrecht, waarmee zij te kennen geeft aan te willen sluiten bij het rijksprogramma Transitie Proefdiervrije Innovatie (TPI).

TPI Utrecht gaat zich de komende jaren inzetten voor het stimuleren van innovaties die dierproeven in onderzoeksvelden of deelvelden overbodig maken. Activiteiten zullen onder andere zijn: het instellen van een helpdesk, het bekender maken van bestaande proefdiervrije methoden, het organiseren van Helpathons (creatieve netwerkbijeenkomsten om samen tot nieuwe onderzoeksmethoden te komen) en het stimuleren van bestaande oplossingen, zoals een uitwisselingsplaats voor menselijk weefsel dat door patiënten vrijwillig beschikbaar is gesteld voor wetenschappelijk onderzoek (vitaltissue.nl). Centraal uitgangspunt is kwaliteit van wetenschap. Innovaties moeten de kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs blijven borgen en waar mogelijk verbeteren.

Ambitieus én realistisch

De groep is tegelijk ambitieus en realistisch. Voorzitter Daniela Salvatori ziet in dat de werkgroep voor een grote opgave staat: “We beseffen heel goed dat de mogelijkheden om op relatief korte termijn het diergebruik drastisch te verminderen niet voor het oprapen liggen. Ze verschillen ook per onderzoeksterrein. Maar als we niets doen, zal er ook niets gebeuren. We moeten ons gaan oefenen in een andere manier van kijken naar wetenschap, uitgaand van de vraag die er is en opnieuw kijkend hoe die vraag het beste beantwoord kan worden. Dat is niet altijd door met dieren te werken. Tegelijk moeten we beseffen dat het huidige proefdieronderzoek uiterst zorgvuldig gebeurt, na een grondige ethische afweging. Echter, er komt nu veel in beweging en van die beweging willen we deel uitmaken. Ik zie bijvoorbeeld dat de studenten van dit moment alweer heel anders tegen dierproeven aankijken dan die van tien of twintig jaar geleden. Dus dit het moment om die beweging een handje te helpen. De tijd is er rijp voor.”

TPI Utrecht is ondergebracht in het samenwerkingsverband Utrecht Life Sciences. Meer informatie en de Helpdesk TPI Utrecht: uu.nl/tpi