Meldpunt voor studenten en medewerkers

7 jaar geleden

Voortaan is het 'Meldpunt Professioneel Handelen en Dierenwelzijn’ van de faculteit Diergeneeskunde ook toegankelijk voor medewerkers en studenten van de faculteiten Bètawetenschappen en Geneeskunde, het Gemeenschappelijk Dierenlaboratorium (alle van de Universiteit Utrecht) en het UMC Utrecht. Het gaat dan om iedereen die werkt met proefdieren of onderwijs volgt waarbij proefdieren worden ingezet.

Als je een situatie met proefdieren tegenkomt die ethische of wettelijke grenzen overschrijdt, bespreek die dan altijd eerst met je docent, je tutor of je leidinggevende. Krijg je daar onvoldoende gehoor, overleg dan met de Instantie voor Dierenwelzijn Utrecht. Blijf je ook daarna nog met zorgen zitten, dan kun je een melding doen bij het Meldpunt Professioneel Handelen en Dierenwelzijn. Je melding wordt vertrouwelijk behandeld. 

Lees meer (online pdf).