Kennis opdoen over diersoorten

6 jaar geleden

Werk je met proefdieren, dan moet je kennis hebben van de diersoort waarmee je werkt. Die kennis doe je op tijdens een soortspecifieke cursus. Alle soortspecifieke cursussen voor omgang met proefdieren van Nederland zijn nu verzameld op één webpagina.

De verzamelplek is een Engelstalige pagina op de website van de Universiteit Utrecht: www.uu.nl/LASspecies. De cursussen worden aangeboden door de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht en door de Koninklinke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Op de webpagina staat ook informatie over toelatingseisen, aanmelding, data en kosten.

Welke diersoorten en diergroepen?

Het aanbod omvat op dit moment cursussen over pluimvee en andere vogels, knaagdieren en konijnen, varkens, carnivoren (hond, kat, fret), herbivoren (schaap, geit, rund), paarden, vissen en kikkers, en primaten.

Zorgvuldig en verantwoord

Doel van de cursussen is een zorgvuldig en verantwoord gebruik van proefdieren. Naast technische en methodologische aspecten van de opzet en uitvoering van dierproeven, is er ruime aandacht voor ethiek, welzijn en alternatieven bij het gebruiken van proefdieren. Door de beperkte omvang van de cursus kan slechts een algemene basis gelegd worden voor deskundigheid op het gebied van de specifieke diersoorten. Die deskundigheid vul je aan binnen de instelling waar je werkt, onder begeleiding van bekwame medewerkers.

Buitenland

Meer informatie over buitenlandse cursussen is te vinden bij het Education and Training Platform for Laboratory Animal Science (ETPLAS).