Jaarverslag Dierproeven 2016

5 jaar geleden

Het Jaarverslag Dierproeven 2016 van de Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht heeft als thema ‘van vraag tot toepassing’. De instellingen besteden daarmee aandacht aan de context van dierproeven. Denk aan een voortraject van experimenten zonder dieren, onderzoek met mensen na de dierproeven, en de uiteindelijke toepassing van de kennis in de praktijk.

In het jaarverslag vind je:

  • een video-inleiding door Anton Pijpers, vicevoorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht en formeel vergunninghouder 
  • alle relevante jaarcijfers
  • de beleidsrichting
  • diverse toelichtingen en wetenswaardigheden, ook rond 3V-methoden
  • vier voorbeelden van onderzoek met proefdieren en één voorbeeld van onderwijs met proefdieren, alle getoond in hun context in gemakkelijk leesbare infographics

Jaarverslag Dierproeven 2016