Europees burgerinitiatief tegen dierproeven

7 jaar geleden

Op 3 maart 2015 werd het Europese burgerinitiatief “Stop Vivisectie” aangeboden aan de Europese Commissie, met daaronder 1.17 miljoen handtekeningen.

Het verzoek is om de Europese Richtlijn voor de bescherming van proefdieren op te heffen en met een nieuw voorstel te komen om dierproeven stap voor stap uit te bannen, waarbij het verplicht wordt om in biomedisch en toxicologisch onderzoek data te gebruiken die direct relevant zijn voor de mens. Hier vind je de reactie van de Europese Commissie op het Europese burgerinitiatief. In het kort: het is nog te vroeg om naar volledige uitbanning toe te werken, omdat er nog niet voldoende alternatieven beschikbaar zijn.