Gratis E-learning over euthanasie

7 jaar geleden

Een nieuwe gratis online lesmodule Euthanasia in Laboratory Animals is beschikbaar bij het NC3Rs.

Door de lesmodule te volgen word je gestimuleerd na te denken over dodingsmethoden bij proefdieren. Maar let op: de module is gebaseerd op de wetgeving in het Verenigd Koninkrijk. Er zijn kleine verschillen.

Voor een goed overzicht is bovendien van de Europese richtlijn de Annex IV (Methods for killing animals) van belang, en ook het adviesrapport Alternatieve dodingsmethoden bij proefdieren van het Nederlands Comité advies dierproevenbeleid (NCad).

Uitgangspunten zijn altijd: zo min mogelijk pijn en stress voor het dier én goede wetenschap (o.a. rekening houden met effect van de dodingsmethode op organen en metingen).