Symposium: Beter dieronderzoek door Open Science

1 jaar geleden

De belofte van Open Science is dat het zal leiden tot betrouwbaarder, efficiënter en relevanter onderzoek. Hoe verhouden deze idealen zich tot dieronderzoek? Wat is de meerwaarde van de Open Science-aanpak in het kader van het bestuderen van bijvoorbeeld gedrag, pathologie en biomedische processen met proefdieren? En wat zijn de praktische implicaties van Open Science voor jouw onderzoek?

In dit online symposium zullen sprekers ingaan op verschillende stadia van dierstudies, hoe Open Science op elk stadium van toepassing is, en hoe dit onderzoek en de samenleving ten goede komt, inclusief menselijke en dierlijke patiënten en proefdieren.

Na een inleiding door Frank Miedema, vicerector Onderzoek en voorzitter van het Open Science Programma van de Universiteit Utrecht, is er een keynote-presentatie van Jeroen Geurts, voorzitter van ZonMw, over hoe zij als financiers de principes van Open Science in de toekomst zullen toepassen.

Vervolgens zijn er pitches en workshops over de volgende onderwerpen:

  1. PREPARE – Bereid je onderzoek voor met PREPARE-richtlijnen
  2. INFORMEREN – Schrijf een duidelijke niet-technische samenvatting
  3. ONTWERP – Schrijf je werkprotocollen op basis van een perfect experimenteel ontwerp
  4. PLAN – Maak een DataManagementPlan en stel versiebeheersoftware in
  5. PREREGISTER – Preregistreer op preclinicaltrials.eu
  6. CONNECT – Ga in gesprek met journalisten en publiek
  7. UITWISSELING – Deel overtollige dieren en weefsels op ATEX.uu.nl
  8. DELEN – Deel je gegevens en je code
  9. ARRIVE – Rapporteer volgens de ARRIVE-richtlijnen
  10. PUBLICEREN – Publiceer, wat het resultaat ook is

Het symposium is bedoeld voor onderzoekers en professionals die betrokken zijn bij dieronderzoek en de bescherming van proefdieren (Utrecht en breder). Iedereen die geïnteresseerd is, is van harte welkom om zich bij ons aan te sluiten.

26 oktober 2021, 12:00-17:00 uur, online

Het symposium werd bezocht door 80 deelnemers uit binnen- en buitenland. 

Kijk het symposium hier terug.