ARRIVE 2.0 nu ook in het Nederlands beschikbaar

2 jaar geleden

Om de ARRIVE-richtlijnen mondiaal toegankelijker te maken, is ARRIVE samenwerkingen aangegaan met onderzoekers, 3V-centra en andere organisaties over de hele wereld om een reeks vertalingen uit te brengen. Naast Franse en Duitse vertalingen zijn de ARRIVE-richtlijnen nu ook beschikbaar in het Chinees, Nederlands, Portugees en Italiaans.

Vertalingen

De nieuwe vertalingen zijn opgesteld in samenwerking met verschillende organisaties wereldwijd. De Franse en Duitse versies zijn gemaakt in samenwerking met het Swiss 3R Competence Centre. Deze zijn nu aangevuld met:

  • Chinees (Vereenvoudigd) – opgesteld in samenwerking met het Chinese EQUATOR Centre en onderzoekers van Novo Nordisk China.
  • Dutch – opgesteld in samenwerking met de Dutch Association for Laboratory Animal Science (DALAS) en het Nationaal Comité advies dierproevenbeleid (NCad).
  • Portugees – opgesteld in samenwerking met het Brazilian Reproducibility Initiative, en onderzoekers van de Federal University of Santa Catarina en de Federal University of Rio de Janeiro.
  • Italiaans – opgesteld in samenwerking met het Centro 3R en de Swiss 3RCC.

Herziene richtlijnen

De ARRIVE-richtlijnen zijn onlangs herzien en bevatten een checklist met informatie die opgenomen kan worden in publicaties van dieronderzoek. Deze richtlijnen dragen bij aan het bevorderen van transparante en nauwkeurige rapportage van dierstudies, wat een essentiële factor is bij het verbeteren van de reproduceerbaarheid. Vertalingen van de ARRIVE-richtlijnen maakt het makkelijker voor niet-Engelssprekenden om de ARRIVE-richtlijnen toe te passen. Volgens professor Bian Zhao-Zhang zal de Chinese vertaling het bewustzijn van de ARRIVE-richtlijnen vergroten onder Chineessprekenden in China en omringende landen en regio's.


ARRIVE 2.0 is cruciaal voor een goede rapportage en reproduceerbaarheid

Professor Bian Zhao-Zhang, Coördinator van het Chinese EQUATOR Centre

Het breder beschikbaar maken van de richtlijnen via vertalingen zorgt er ook voor dat problemen met de reproduceerbaarheid kunnen worden aangepakt, ongeacht de taalvaardigheid van onderzoekers. Volgens dr. Olavo Amaral, coördinator van het Brazilian Reproducibility Initiative, zijn onderzoekers bij het ontwerpen van de replicatieprotocollen een aanzienlijk aantal hiaten in dierstudies tegengekomen. Deze zouden relatief gemakkelijk te herkennen en op te lossen zijn geweest als er op het moment van schrijven een eenvoudige checklist was gebruikt.

Waar te vinden

Vertalingen van de herziene ARRIVE-richtlijnen zijn in zes talen te downloaden op de ARRIVE guidelines website. Meer vertalingen, waaronder Japans, zijn in de maak en zullen binnenkort beschikbaar zijn.