Na dierproeven

Publiceren: ARRIVE

Heb je mooie resultaten? Dan wil je graag publiceren over je onderzoek. Zelfs als een experiment mis is gegaan, ben je moreel verplicht erover te schrijven. ARRIVE (Animal Research: Reporting of In Vivo Experiments) is een richtlijn voor rapportage van wetenschappelijke publicaties die (mede) gebaseerd zijn op dierproeven.

Lees meer in het infocentrum