3Rs Stimulus Fund

Utrecht University and UMC Utrecht have a joint 3R Stimulation Fund to support research into the replacement, reduction and refinement of animal experiments. It is one of the ways to participate in the globally desirable transition to animal-free innovation.

In this article

The 3Rs Stimulus Fund supports small-scale research of which the results are directly applicable or whose results are too uncertain to obtain large external subsidies. In the latter case, the fund offers a stepping stone to demonstrate on a small scale that an idea has potential, after which the step towards broader research can be made. This prevents innovative ideas that could potentially make a lot of difference from being abandoned.

Below an overview with all winners (note: the overview is in Dutch)

2018

 • DNA-barcoding voor het gelijktijdig testen van honderden nanodeeltjes in een enkel dier - dr. Pieter Vader (UMC Utrecht)
 • Vervanging van Matrigel door een synthetische hydrogel – dr. Kerstin Schneeberger (UU)
 • Modellen voor onderzoek naar Orga(a)n(oïde) Interacties – dr. Bas van Balkom (UMC Utrecht)
 • Ontwikkeling van een representatief model voor het aanleren van vaginoscopie en katheterisatie van de urineblaas in de teef aan veterinaire studenten – Jeffrey de Gier (UU)
 • Ontwikkeling van een geavanceerd 3D in-vitromodel om de uremische bot-micro-omgeving na te bootsen – dr. Silvia Mihaila (UMC Utrecht/UU)
 • Dierproeven verminderen, verfijnen en vervangen door de nauwkeurigheid te vergroten van extrapolatie van in-vitro naar in-vivo door een bloed -hersenbarrière te implementeren in modellen van ratten en mensen – Anne Zwartsen (UMC Utrecht / UU)

2017

 • Humane zenuwcellen vanuit pluripotente stamcellen: centrale organisatie van een proefdiervrij neurobiologisch modelsysteem – prof. dr. Casper Hoogenraad en MSc Feline Lindhout, UU, Bèta, Celbiologie
 • SimUpig, een realistisch fantoom om venepunctie bij het varken te oefenen – dr. Ellen Meijer, UU, Diergeneeskunde, Landbouwhuisdieren
 • De ontwikkeling van een nieuwe in vitro metastase-assay – dr. Guy Roukens, UMC Utrecht, Regenerative Medicine Center Utrecht
 • Pijn in een schaaltje – dr. ir. Hanneke Willemen, UMC Utrecht, Laboratory of Neuroimmunology and Developmental Origins of Disease
 • Zichtbaar maken van luchtzakken in geplastineerde dieren ten behoeve van het onderwijs (pilotfase) – dr. Claudia Wolschrijn, UU, Diergeneeskunde, Pathobiologie
 • Verfijning van het meten van acute stress in muizen en ratten: gebruik van een infrarood thermografie in de thuiskooi – Hetty Boleij, UU, Diergeneeskunde, Dier in Wetenschap en Maatschappij

2016

 • Een bio print borstkankermodel om het gebruik van proefdieren voor toxiciteitstesten te verminderen - Dr. M. van Duursen, IRAS
 • Een geïntegreerd in vitro long-hersen model om het gebruik van proefdieren voor toxiciteitstesten te verminderen - Dr. R.H.S. Westerink, IRAS
 • Stamcellen uit het humane brein – fundamentele bouwstenen voor nieuwe hersenziektemodellen - Prof. dr. E. Hol, Translational Neuroscience, UMC Utrecht Hersencentrum
 • Effecten van kooiverrijking in isolatoren op gedrag en welzijn bij vleeskuikens en uitkomsten van infectieproeven - Dr. F. Velkers, UU, Departement Landbouwhuisdieren, Faculteit Diergeneeskunde
 • Verfijning van anesthesieprocedures bij cavia’s, ratten en muizen door gebruik van diersoortspecifieke larynxmaskers - Gemeenschappelijk Dierenlaboratorium i.s.m. Afd. Vogels & Bijzondere Dieren, Departement Geneeskunde van Gezelschapsdieren, Faculteit Diergeneeskunde